Lees hier ons beleid op

het gebied van privacy


Meesterbakker Van Iersel gaat zorgvuldig met verstrekte persoonlijke gegegevens om.
Deze omgang is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Deze verordening helpt alle Europese burgers te beschermen door de verwerking van gegevens transparant te maken.
Hierin wordt beschreven dat gebruik van persoonlijke gegegevens alleen zal gebeuren in lijn met het doel waarvoor de gegevens geleverd zijn. Ook worden de gegevens beschermt tegen ongeoorloofde toegang. Hieronder vermelden wij ons privacybeleid.

 

Privacybeleid


Meesterbakker Van Iersel heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat zij de privacy van haar klanten zeer serieus neemt. Het onderstaande zet uiteen hoe zij binnen de website van Meesterbakker Van Iersel  met persoonsgegevens omgaat. 

Alle gegevens die Meesterbakker Van Iersel verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan derden openbaar gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de derden om hun werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel Meesterbakker Van Iersel ingevolge de wet- en regelgeving daartoe wordt verplicht. De informatie die de bezoeker aan Meesterbakker Van Iersel geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. 

Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Meesterbakker Van Iersel uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en na toestemming van de bezoeker. Dat kan onder meer zijn voor het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om bestellingen die zijn geplaatst via de website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Gebruik van de website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het ip-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Tijdens een bezoek aan de Meesterbakker Van Iersel website kunnen de volgende gegevens worden bewaard:
  • Het emailadres van een bezoeker wanneer deze een reactie of vraag plaatst op of via de website.
  • Het emailadres van een bezoeker wanneer de bezoeker dit zelf geeft aan Meesterbakker Van Iersel;
  • De domeinnamen van andere sites die de bezoeker heeft bezocht om naar de website van Meesterbakker Van Iersel te gaan;
  • Alle relevante informatie met betrekking tot de pagina’s die de bezoeker op de website van Meesterbakker Van Iersel heeft bezocht.
  • Uw gegevens t.b.v. versturing van onze nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van uitschrijven.
  • Wij maken gebruik van Google Analitics en deze gegevens worden anoniem verzameld.

Cookies 
De website van Meesterbakker Van Iersel maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die door jouw computer worden gedownload als je onze website bezoekt. Deze kleine bestanden houden bij welke pagina’s op de website Meesterbakker Van Iersel door de bezoeker tijdens een sessie worden bezocht. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht je dat willen, dan kun je jouw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.